Criterion

Criterion

Интернэтэд суурилсан Criterion® сургалтыг ашигласнаар суралцагч өөрийн эссэг төлөвлөх, бичих, дүгнэх боломжийг бий болгодог. Богино хугцаанд бичсэн эссэг оновчтой дүгнэдэг учраас суралцагч сайжруулах шаардлагатай чадвараа гарын авлага хэсгээс харна. Үүнд: Дүрэм, зөв бичиг, үгсийн хэрэглээ, өгүүлбэрийн зохион байгуулалт болон дэс дараалал гэх мэт алдааг хэрхэн засах зааварчилгаа авах боломжтой ба эссэ бичих чадвар хурдан хугцаанд сайжирна.

Онцлог давуу тал

  • TOEFL, GRE шалгалтанд ашигладаг 400 гаруй эссэний сэдэв бүгд багтсан.
  • Цагийн хязгаар байдаггүй учраас суралцагч тохирсон цагтаа эссэгээ бичиж чадвараа дээшлүүлэх боломжтой. Бичсэн эссэг тухай програм 10 секундын дотор цэг таслал, дүрэм болон бүтцийн алдааг бүхэн хянана.
  • Суралцагчдад зориулсан гарын авлагатай, энэхүү гарын авлагыг ашигласнаар гаргасан алдагаа цаг тухайд нь засч, шаардлагатай зөвлөгөөг жишээний хамт авна.