Criterion

Онцлог давуу тал

  • TOEFL, GRE шалгалтанд ашигладаг 400 гаруй эссэний сэдэв бүгд багтсан.
  • Цагийн хязгаар байдаггүй учраас суралцагч тохирсон цагтаа эссэгээ бичиж чадвараа дээшлүүлэх боломжтой. Бичсэн эссэг тухай програм 10 секундын дотор цэг таслал, дүрэм болон бүтцийн алдааг бүхэн хянана.
  • Суралцагчдад зориулсан гарын авлагатай, энэхүү гарын авлагыг ашигласнаар гаргасан алдагаа цаг тухайд нь засч, шаардлагатай зөвлөгөөг жишээний хамт авна.