One Year Professional English Program

Нэг жилийн дээд курс

IEP – Америкт магадлан итгэмжлэгдсэн, эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөр: 3 түвшний сургалт

Мэргэжлийн англи хэл
 • Бизнесийн англи хэл
 • Техникийн англи хэл
 • Анагаахын англи хэл
 • Академик англи хэл
 • Түвшин ахих англи хэл
Онцлог давуу тал:
 • Эрчимжүүлсэн англи хэлний Америкт магадлан итгэмжлэгдсэн 3-4 түвшний сертификаттай
 • TOEFL, IELTS бэлтгэл сургалтанд хамрагдах боломж
 • Нарийн мэргэжлийн англи хэлний сургалт
 • TOEIC шалгалтын 2 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр оноотой төгсөнө
 • TOEFL – iBT шалгалтыг хөнгөлөлттэй үнээр өгөх боломж
 • Ed – Англи хэлний цахим сургалтын эрх
 • Criterion – TOEFL – iBT Эссэ бичиж сурах цахим хичээлийн эрх
 • Комьпютерт суурилсан сонсгол, яриа сайжруулах хичээлийн эрх
 • TOEFL – iBT шалгалтыг хөнгөлөлттэй үнээр өгөх боломж
 • АНУ-д 21 хоногийн дадлага хийх боломж
 • Америк, Англи, Австрали багштай ярианы хичээл
 • 30,000 гаруй англи номтой номын санг ашиглах эрх