Нэг жилийн хос хөтөлбөр

Нэг жилийн хос хөтөлбөр

Онцлог давуу тал:

 • CEA (Commission on English Language Program Accreditation) байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн эрчимжүүлсэн англи хэлний IEP (Intensive English Program) хөтөлбөрийн 3 түвшний сертификаттай сургалт
 • TOEFL, IELTS бэлтгэл сургалтанд хамрагдах боломж
 • Нарийн мэргэжлийн англи хэлний сургалт
 • TOEIC шалгалтын 2 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр оноотой төгсөнө
 • TOEFL – iBT шалгалтыг хөнгөлөлттэй үнээр өгөх боломж
 • Ed – Англи хэлний цахим сургалтын эрх
 • Criterion – TOEFL – iBT Эссэ бичиж сурах цахим хичээлийн эрх
 • Комьпютерт суурилсан сонсгол, яриа сайжруулах хичээлийн эрх
 • TOEFL – iBT шалгалтыг хөнгөлөлттэй үнээр өгөх боломж
 • АНУ-д 21 хоногийн дадлага хийх боломж
 • Америк, Англи, Австрали багштай ярианы хичээл
 • 30,000 гаруй англи номтой номын санг ашиглах эрх