Хөтөлбөр

ТОЕFL

БЭЛТГЭЛ КУРС
        Та TOEFL шалгалтанд бэлтгэхээр төлөвлөж байна уу? Манай төвөөс танд богино хугацаанд эрчимжүүлсэн, тусгай хөтөлбөрийг санал болгож байна. Хичээлийг англи монгол багш нар удирдан явуулахаас гадна шалгалтанд гардаг нийтлэг алдаанаас урьдчилан сэргийлэх арга техникуудыг та тусгай хөтөлбөрөөр мэргэжлийн түвшинд суралцах боломжтой

Насны ангилал          16 болон түүнээс дээш
 Анги бүрдэлт          8 - 12 суралцагч
        Түвшин          4 ба түүнээс дээш 
 Хичээлэх хугацаа          8 долоо хоног
         Нийт цаг          80 цаг
           Төлбөр         740,000 төгрөг
Нэмэлт боломжууд 
  • TOEFL-н үндсэн (унших, бичих, ярих, сонсох) 4-н чадамжийг зэрэг хөгжүүлнэ
  • Ном сурах бичих бүрэн хангана
  • Компьютерийн лабратори ашиглах
  • Үнэгүй интернет ашиглах
  • 3,000 гаруй номтой номын санг ашиглах
  • Үнэгүй интернет орчин
  • Халуун ус, цай хэрэглэх 
  • Сургууль дээрээ илүү цагаар хичээлээ давтах зэрэг бүрэн боломжуудтай

 

 

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД