Хөтөлбөр

Ганцаарчилсан
      Англи хэлийг ганцаарчилсан хэлбэрээр сурах хүсэлтэй суралцагчиддаа зориулан. Монгол болон англи багшийн аль нэгийг сонгон мэргэжлийн өндөр түвшинд, тусгай стандарт дагуу суралцах бүрэн боломжтой хөтөлбөр юм. 

                  Насны ангилал     6 болон түүнээс дээш нас
                      Анги бүрдэлт  1 суралцагч
                                   Багш  Монгол болон Англи багшаас өөрөө сонгоно
             Хичээллэх хугацаа  Захиалгаар

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД