Хөтөлбөр

Хүүхдийн анги
            Хүүхдүүд аливаа зүйлийг шинээр суралцахдаа томчуудаас өөр байдаг. Тэдний сонсох, ярих, бичих, уншихад нь илүү сонирхолтой, хөгжилтэй хэлбэрээр тусгайлан боловсруулсан стандарт хөтөлбөрийг танд санал болгож байна. Энэ нь дэлхийн 30 гаруй оронд салбартай 50 жилийн түүхт "INLINGUA" Олон улсын хэлний сургуулийн хосолсон хөтөлбөрт хичээл юм.

Хүүхдийн Англи Хэлний 1 жилийн Дугуйлангийн хөтөлбөр 

               Насны ангилал                       
 • 7-12 нас
 • 13-16 нас
                 Анги бүрдэлт        8-12 суралцагч 
       Хичээллэх хугацаа       1 жил 
                        Нийт цаг        140 цаг 

        Нэмэлт боломжууд

 • 3,000 гаруй номтой номын санг ашиглах 
 • Компьютерийн лаборатори
 • Халуун цай цэвэршүүлсэн ус  
 • Интернэт орчин  ашиглах  

Зуны Эрчимжүүлсэн Хүүхдийн Англи Хэлний хөтөлбөр 

        Насны ангилал 
 • 7-12 нас 
 • 13-16 нас 
           Анги бүрдэлт         8-12 суралцагч 
 Хичээллэх хугацаа        3-4 долоо хоног
                  Нийт цаг         60 цаг 
Нэмэлт боломжууд
 • 3,000 гаруй номтой номын санг ашиглах 
 • Компьютерийн лаборатори
 • Халуун цай цэвэршүүлсэн ус 
 • Интернэт орчин ашиглах  

 

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД