Байгууллагын сургалт

Байгууллагын Англи хэлний захиалгат сургалтыг өөрсдийн боломжит цаг хугацаа, нөхцөл байдалдаа тохируулан авах боломжтой.

Манай сургалтын давуу талууд: 

  •   Цаг хугацаа, нөхцөл байдалдаа тохируулан сургалт авах боломжтой
  •   Сургалт явуулах газраа сонгох боломжтой /өөрийн байр эсвэл сургалтын төв/ дээр
  •   Сургалт “Сантис Сургалтын Систем”-ээр олон улсын англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явагдана.
  •   Сургалт эхлэхээс өмнө SEPT түвшин тогтоох шалгалтыг суралцагч бүрээс авч Англи хэлний түвшинг тодорхойлно. (Ярих, Сонсох, Унших, Бичих 4 чадамжаар шалгана)
  •   Англи хэлний ижил түвшний мэдлэгтэй сурагцагчдыг нэг анги болгож анги хуваарилна.
  •   Нэг ангидаа дээд тал нь 12 суралцагч хичээллэнэ.
  •   Сургалтын явц болон тайлан мэдээг тогтмол танилцуулж байна.
  •   Олон улсын TESOL, TEFL зэрэгтэй Америк, Англи, Канад, Австрали улсын төрлөх Англи хэлтэй гадаад багш болон дадлага туршлагатай Монгол мэргэжлийн багш нар хичээлийг удирдан явуулна.
  •   Олон улсын шагналт, дэлхийд алдартай Longman Pearson Education, Cambridge, Oxford-оос гаргадаг сурах бичиг болон CD гарын авлагаар хангана.
  •   Амжилттай төгссөн суралцагч Сантис Боловсролын Төвийн Сертификаттай төгсөнө.

 

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД