Criterion

Criterion® Онлайн Сургалт 

Интернэтэд суурилсан Criterion® сургалтыг ашигласнаар суралцагч өөрийн эссэг төлөвлөх, бичих, дүгнэх боломжийг бий болгодог. Богино хугацаанд бичсэн эссэг оновчтой дүгнэдэг учраас суралцагч сайжруулах шаардлагатай чадвараа гарын авлага хэсгээс харна. Үүнд: Дүрэм, зөв бичиг, үгсийн хэрэглээ, өгүүлбэрийн зохион байгуулалт болон дэс дараалал гэх мэт алдааг хэрхэн засах зааварчилгаа авах боломжтой ба эссэ бичих чадвар хурдан хугацаанд сайжирна.

Онцлог давуу тал:

  • TOEFL, GRE шалгалтанд ашигладаг           
  • Хүссэн үедээ ашиглах боломжтой
  • Гарын авлага

 

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД