Хөтөлбөр

Эрчимжүүлсэн Англи Хэлний Хөтөлбөр
       

               

               Сантис Боловсролын Төвийн эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөр IEP (Intensive English Program) хөтөлбөрөө АНУ-ын Боловсролын Яамны Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгч болох CEA (Commission on English language Program Accreditation) байгууллагаар 2018 оны 04 сараас 2022 оны 04 сарын хооронд магадлан итгэмжлэгдсэн болно. CEA- нь АНУ-ын үндэсний хэмжээнд болон олон улсын түвшинд Англи хэлний хөтөлбөр болон байгууллагын магадлан итгэмжлэл хийдэг байгууллага юм. Магадлан итгэмжлэлийн талаарх мэдээллийг СEA байгууллагын дараахь хаягаар авч болно. 1001 N. Fairfax Street, Suite 630, Alexandria, VA 22314, (703) 665-3400, www.cea-accredit.org.

Манай IEP хөтөлбөрөөс бусад хөтөлбөр, үйлчилгээ CEA байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдээгүй болно. Англи хэлний хөтөлбөрийн стандарт шалгуурын тухай мэдэхийг хүсвэл дээрх линкээр орно 

Насны ангилал  

      16 болон түүнээс дээш
Анги бүрдэлт         8-12 суралцагч 

Хичээллэх хугацаа 

       10-12 долоо хоног 
Нийт цаг        100 цаг

Нэмэлт боломжууд

  • 3,000 гаруй номтой номын санг ашиглах. 
  • Унших, Ярих Мэтгэлцэх болон Кино клубүүдэд хамрагдаж хөгжих боломжтой.
  • Бүх түвшинд Англи, Америк багш нар хичээл заана.


 

 

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД