Хөтөлбөр

Нэг жилийн дээд курс
    Бид танд бүтэн жилийн хугацаанд нарийн мэргэжлийн англи хэлийг тусгай стандарт хөтөлбөрийн дагуу эзэмших боломжийг санал болгож байна. CEA (Commission on English Language Program Accreditation) байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн эрчимжүүлсэн англи  хэлний IEP (Intensive English Program) хөтөлбөрийн 2 түвшний сертификаттай сургалт юм.

           Та дараах мэргэжлийн англи хэлний ангийг сонгон суралцах боломжтой.

- Анагаахын англи хэл 

- Бизнесийн англи хэл

- Сэтгүүлчийн англи хэл 

- Уул уурхайн англи хэл

             Насны ангилал 

       18 - с дээш     

                Анги бүрдэлт 

       8- 12 суралцагч     
        Хичээллэх хугацаа         1 жил     
                         Нийт цаг          326 цаг     
             Нэмэлт боломжууд 
  •  Ed цахим сургалтанд суралцах
  • Criterion – TOEFL – iBT Эссэ бичиж сурах цахим хичээлүүд
  • TOEFL – iBT шалгалтыг хөнгөлөлттэй үнээр өгөх 
  • АНУ-д 21 хоногийн дадлага хийх 
  • Америк, Англи, Австрали багштай ярианы хичээлүүд
  • Номын санг ашиглах боломжтой 
  • Комьпютерт суурилсан сонсгол, яриа сайжруулах хичээл
  • Интернет орчин үнэгүй 
   
       

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД