Scholarship

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

             Сантис Боловсролын төв нь Олон улсад зарлагдсан тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд суралцагчийн хүсэл сонирхол, ажлын туршлага, боловсролын зэрэгт нийцсэн хөтөлбөрийг судалж, тэдэнд санал болгох үйл ажиллагааг мэргэжлийн өндөр түвшинд явуулж Монголынхоо олон мянган залуулсын мөрөөдлийн биелүүлж, тэднийгээ Англи, Австрали, Америк, Герман, Шинэ Зеландын шилдэг их дээд сургууль болон Коллежийн 100% тэтгэлэгт хамруулж чадсандаа баяртай байна.Тэтгэлгийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд бид дараах ажлыг хийж байна:

  • Суралцагчийн хүсэл сонирхлын дагуу Англи, Австрали, Америк, Герман гэх мэт дэлхийн хөгжингүй орнуудын боломжит тэтгэлэгт хөтөлбөрийг санал болгох
  • Тэтгэлгийн материалыг хянаж зөвлөгөө өгөх
  • Суралцагчийн суралцах зорилгыг тодорхойлсон эссэг хянах, засварлах/Англи хэл дээр/ CV боловсруулах /Англи хэл дээр олон улсын стандартын дагуу/

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД