Сантис 20 жилийн ойгоо тохиолдуулан Нээлттэй өдөрлөг 2019 оны 04 сарын 13ны өдөр зохион байгуулна

2019-03-22 09:43:55

 

 

                Энэхүү нээлттэй өдөрлөг: 10:00-18:00 цагийн хооронд явагдах ба Нээлттэй өдөрлөгт хүрэлцэн ирснээр:

👌Та цагаа сонгон дараах хөтөлбөрүүдэд үнэ төлбөргүй хамрагдах боломжтой.
🤲ОУ-ын шалгалтуудыг өгөн САНТИС-тай хамт нэг өдрийг хамт өнгөрүүлэн өөрийнхөө боломжийг нээх боломж. 
🕴🤪 10:00- 10:30 IELTS Speaking, TOEFL Speaking, TOEIC Speaking, inlingua Speaking 
👍😄 10:30 - 11:00 IELTS, TOEFL, TOEIC mock test 
🤲 11:00 - 11:15 Coffee Break 
🕴🤪 12:30 - 13:00 Kiddies Corner, Spelling Bee, Speaking club, Santis General
😋 13:00-13:30 Lunch& Presentation 
👌🤘13:30- 14:00 IELTS Speaking, TOEFL Speaking, TOEIC Speaking, inlingua Speaking 
👍😄 14:00-14:30 IELTS, TOEFL, TOEIC, inlingua mosk test 
🕴🤪14:30-15:00 IELTS Speaking, TOEFL Speaking, TOEIC Speaking, inlingua Speaking, Santis General
🤲😋 15:00- 15:15 Coffee Break
🙋‍♀️🙋‍♂️15:30-16:00 Kiddies Corner, Spelling Bee, Speaking club, Presentation E-Books
🕴🤪16:00-16:30 IELTS Speaking, TOEFL Speaking, TOEIC Speaking, inlingua Speaking,Santis General
👍😄 16:30 - 17:00 IELTS, TOEFL, TOEIC, inlingua mosk test 
🕴🤪 17:00 - 17:30 IELTS, TOEFL, TOEIC, inlingua mosk test, Santis general
👍😄 17:30 - 18:00 IELTS, TOEFL, TOEIC, inlingua mosk test 
😉☺️📞 318319. 318313 
 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД