“Сантис” боловсролын төвийн ерөнхий захирал Д.Оргилмаа

2019-01-18 14:08:17

Сантис Боловсролын Төвийн IEP (Эрчимжүүлсэн Англи хэлний хөтөлбөр) CEA (Commission on English Language Program Accreditation) байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдлээ.

 

Сантис Боловсролын Төвийн Эрчимжүүлсэн Англи хэлний хөтөлбөр IEP (IntensiveEnglish Program) хөтөлбөрөө АНУ-ын Боловсролын Яамны Итгэмжлэгдсэн Төлөөлөгч болох CEA (Commission on English language Program Accreditation) байгууллагаар 2017оны 04 сараас 2022 оны 04 сарын хооронд магадлан итгэмжлэгдсэн болно. CEA- нь АНУ-ын үндэсний хэмжээнд болон олон улсын түвшинд Англи хэлний хөтөлбөр болонбайгууллагын магадлан итгэмжлэл хийдэг байгууллага юм. Магадлан итгэмжлэлийнталаарх мэдээллийг СEA байгууллагын дараахь хаягаар авч болно. 1001 N. Fairfax Street,Suite 630, Alexandria, VA 22314, (703) 665-3400, www.cea-accredit.org.Манай IEP хөтөлбөрөөс бусад хөтөлбөр, үйлчилгээ CEA байгууллагаар магадланитгэмжлэгдээгүй болно. Англи хэлний хөтөлбөрийн стандарт шалгуурын тухай мэдэхийгхүсвэл дээрх линкээр орно уу.

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД