МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

АНУ-н боловсролын яамны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч CEA (Commission on English Language Program Accreditation) байгууллагаар Америкт магадлан итгэмжлэгдсэн.

НОМ СУРАХ БИЧИГ

Олон улсын стандарт сурах бичгийг бүх сургалтын хөтөлбөртөө бүрэн ашигладаг.

ТОХИЛОГ ОРЧИН

Сургалтын чиглэлээр зориулан барьсан өөрийн хичээлийн байр. Сургалтын таатай орчинг нэгэн дор бүрдүүлж чадсан.

СТАНДАРТ ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын хөтөлбөрийн байнгын шинэчлэлээр үргэлж хөгжиж ирсэн 18 жилийн арвин туршлагатай.

Англи хэлний цогц үйлчилгээг нэг дороос 18 дахь жилдээ

  •  2016 оны Боловсролын салбарын – Оны Онцлох ЭНТРЭПРЭНЭР
  • Эрчимжүүлсэн англи хэлний хөтөлбөр – Монголдоо анх удаа Америкт итгэмжлэгдсэн
0
Хөтөлбөр
0
Төгсөгчид
0
Жилийн туршлагатай
0
Анги танхим
0
Ном сурах бичиг
0
Ажилчид

Хичээлийн цагийн сонголт

marketing@santis.mn

Имэйл хаяг

318313, 318319

Сургалтын зөвлөхүүд

976-11-312936

Факс
Loading...