Vip

Home » Vip

Англи хэлний ганцаарчилсан сургалт

  • Уян хатан хөтөлбөртэй, өглөө/өдөр/орой хүссэн цагаа сонгон суралцах
  • Мэргэжлийн туршлагатай Англи, Америк, Монгол багш нар
  • Сургалтын нийт үргэлжлэх хугацааг өөрөө сонгох боломжтой
  • Өөрийн хэрэгцээ шаардлагадаа нийцүүлэн хичээлээ сонгон үзэх боломж

 

Loading...