TOEIC Сонсох, Унших шалгалт

TOEIC шалгалтын төрөл

  • Public - Онооны хуудас олон улсад 2 жилийн хугацаатай хүчинтэй
  • Institutional - Онооны хуудас шалгалт өгсөн тухайн оронд 2 жилийн хугацаатай хүчинтэй

TOEIC шалгалтын зорилго:

Олон улсад Англи хэлний мэдлэгийг 5 шатлалаар баталгаажуулах (Тухайн орны сургуулийн элсэлт, төгсөлт болон ажлын байрны Англи хэлний түвшин тогтоох зорилготой).

TOEIC шалгалтын онооны бүтэц:

  • Сонсох, Унших
  • Ярих, Бичих

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД