Хөтөлбөр

IELTS бэлтгэл курс
          Дэлхийн 135 гаруй орны их дээд сургууль, коллежиудад элсэн ороход IELTS оноо шаардлагатай байдаг билээ. Манай төвөөс IELTS шалгалт өгөхөөр төлөвлөж, бэлтгэж буй хэн бүхэнд зоруилан богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалтыг санал болгож байна. Сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд англи болон монгол багш нар удирдан явуулдагаараа онцлог давуу талтай юм.

        Насны ангилал

       16 болон түүнээс дээш    

           Анги бүрдэлт

       8-12 суралцагч    
                    Түвшин         4 ба түүнээс дээш    

 Хичээллэх хугацаа

       8 долоо хоног    

                 Нийт цаг

       80 цаг    

 Сургалтын төлбөр

       740,000 төгрөг    
 Нэмэлт боломжууд
  •  Ном, сурах бичиг, хичээлийн материалаар бүрэн хангана
  • IELTS-н үндсэн (Reading, Writing, Speaking, Listening)
  • Номын сан ашиглах боломжтой 
  • Халуун цай, цэвэршүүлсэн ус
  • Интернет орчин ашиглах
  • Компьютерийн лаборатори ашиглах
   

 

БИДНИЙ ЭЗЭМШДЭГ ОЛОН УЛСЫН ЛИЦЕНЗ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД